Onder dit menu item worden de notulen van de vergaderingen gepubliceerd. Inhoud is tot nader order alleen toegangkelijk voor leden van de GOGD werkgroep in oprichting. In de toekomst worden aangepaste en gecorrigeerde notulen wel publiekelijk getoond.

Login om te antwoorden