Na 40 jaar zijn de eerste bewoners nog erg blij met hun plekje, de Meerkerkdreef is een probleem, maar daar wordt hopelijk snel iets aan gedaan.
Toen de plannen voor onze wijk 45 jaar geleden gemaakt werden, werd besloten tot het aanleggen van z.g. woonerven, de hoven Mijehof- en Malden-hof kregen beide aan de westzijde parkeerplaatsen met toegangswegen tussen de huizen en tuinen.


Voor de Mijndenhof was daar blijkbaar geen geld meer voor, maar er werd wel ruimte gereserveerd voor eventuele aanleg, want in de Mijndenhof even is aan de zuid- en west-zijde aan onderkant van de Meerkerkdreef ruimte te over voor een toegangsweg en parkeerplaatsen.
Deze ruimte wordt nu gebruikt als honden uitlaat plaats en diverse bewoners van de huurwoningen hebben schijnbaar hun tuin een beetje verlengt. Het groen wordt totaal niet onderhouden en slechts een enkele keer komen mensen van Pantar onkruid wieden. Gras wordt gemaaid maar nooit opgeruimd en komt dus op tussen de tegels van de bushalte toegang.
Heel veel bewoners worden al wat ouder en gezien het feit, dat de regering wil, dat mensen langer thuis blijven wonen, wordt het steeds meer een uitdaging om van de huidige parkeerplaats naar de ingang van je huis te komen. Een aantal is al slecht ter been en voor hen wordt het steeds een grotere uitdaging.
Een aantal bewoners en zeker enkelen die op de aangrenzende hoekwoningen wonen, zouden geen bezwaar hebben als de huidige situatie heroverwogen wordt, mits er een gedegen afscheiding komt, tussen hun tuin en de nieuwe parkeerplaatsen. Camerabewaking regelen de bewoners zelf, maar afsluiting van de toegangsweg met een slagboom, met pasje zou aan te bevelen zijn. Voordeel hebben wij ook als we gereserveerde of gemarkeerde plaatsen zouden kunnen krijgen, opladen van een eventuele elektrische auto met eigen stroom, wie wil dat niet?

Voordelen:

  • Wijk wordt meer senior vriendelijk zonder het karakter van de wijk te veranderen.
  • Wijk wordt weer beter toegankelijk voor de hulpdiensten.
  • Past qua opzet bij de opzet van Mijehof en Maldenhof
  • Vergroot sociale controle in de wijk.

Wij hopen dan ook dat een gedeelte van het jaarlijkse buurtbudget besteed gaat worden aan het herinrichten van ons hof aan zuid- en westzijde.

Login om te antwoorden