Project Samenhangende Ouderzorg
Samenhangende Dementieondersteuning - Door- en voor in Zuidoost

Vanuit de praktijk zijn er signalen dat bij mensen met dementie in het Stadsdeel Zuidoost meer dan gemiddelde problematiek als: illegaliteit, financieel misbruik en verwaarlozing, en vormen van ouderenmishandeling voorkomt. Daarnaast word er vanuit zorg en welzijn o.a. gesignaleerd dat er regelmatig mensen met dementie in verwaarloosde omstandigheden worden aangetroffen. In het verleden (2006-2015) bestond er een gefinancierde dementieketen in het stadsdeel. De financiën werden echter in 2015 afgebouwd en niet vervangen. Begin 2020 is een eerste aanzet gestart om nieuw leven in de formele zorgketen te blazen. Een vervolg hierop is van belang, zodat de huidige keten verder uitgebreid, verstevigd en geprofessionaliseerd wordt. Daarnaast is het van belang dat hierin ook een actieve verbinding ontstaat met informele organisaties en initiatieven, en mensen met dementie en mantelzorgers.

Wat willen doen?
Voortbouwend op de netwerken die o.a. binnen het Wijkzorgnetwerk van Amsterdam Zuidoost, Platform Informele Zorg Zuidoost, de Dementie Zorgketen, en Klankbordgroep Dementie die afgelopen jaren zijn opgebouwd willen we een netwerk ontwikkelen ten behoeve van mensen met dementie. Het betrekken van buurtbewoners is hierbij essentieel. Dit doen we in de periode April t/m juni 2021 met een ontwikkelsubsidie van ZonMw. Het doel hiervan is:

  • Cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties overbruggen
  • Zorgen voor een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, de nieuwe buurteams, en laagdrempelig organisaties/buurvoorzieningen. Zo worden buurtbewoners, de sociale en medische wereld bij elkaar gebracht
  • Mensen met dementie en mantelzorgers een stem geven binnen het verder te ontwikkelen dementie netwerk.

Hoe gaan we aan de slag?
De komende maanden wordt er gekeken wat de behoeftes zijn van buurtbewoners met dementie en hoe ondersteuning beter kan aansluiten.
Dit doen we door met de “Dementiekaravaan” van het Odensehuis verschillende bijeenkomsten voor seniorengroepen en buurtbewoners langs te gaan om hen zo te betrekken.
Ook zullen er een drietal leersessies georganiseerd worden. Deze worden georganiseerd door B&A Groep, Odensehuis Zuidoost, Platform Informele Zorg Zuidoost, Wijkkliniek, Cordaan en het Ben Sajet Centrum. Het doel hiervan is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen hoe we ons als netwerk willen ontwikkelen, en hoe dit het best bij kan dragen aan goede ondersteuning aan mensen met dementie. Zo willen we dat buurtbewoners, seniorenorganisaties, welzijn, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, wijkverpleging, de nieuwe buurteams, zorgorganisaties, etc. een stevig netwerk vormen, en nauwer gaan samenwerken. Hier hoort ook een intentieverklaring tot samenwerking bij.
Alle bijeenkomsten zullen online via Zoom plaatsvinden.


Datum en tijd Bijeenkomst Thema
29 april, 13:00-14:30 Leersessie #1 Samenwerking
27 mei, 10:30-12:00 Leersessie #2 Lokale Context
17 juni, 10:30-12:00 Leersessie #3 Opstellen plan van Aanpak


Voor vragen en/of opgeven voor de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Projectleider
Annelies Christiani Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 12 771 773