Bouw parkbrug Reigersbospad van start - Zuidoost

In het Nelsonmandelapark bouwt Rijkswaterstaat een parkbrug die straks het Reigersbospad verbindt met het park op het tunneldak. De bouw van de brug start half mei met het inrichten van het bouwterrein voor de werkzaamheden. Aansluitend worden er heipalen en buispalen aangebracht. De brug in het Reigersbospad wordt ongeveer 120 meter lang en zes meter.